VIDA

 

Virtualna davčna asistentka

 

Sem virtualna davčna asistentka VIDA. Odgovarjam na splošna in najpogostejša vprašanja iz področja dohodnine za leto 2010 ter vam pomagam pri iskanju pojasnil in obrazcev, povezanih z ostalimi davki. Prosim, če mi zastavljate kratka in jedrnata vprašanja. V zastavljenih vprašanjih navedite vse pomembne podatke, saj za podajo natančnega odgovora potrebujem natančno vprašanje.

 


Področje odmere dohodnine 2010


Pojasnila in obrazci za vse davke


Kako zastaviti vprašanje:

 • vprašanja zastavite na razumljiv način, kot v pogovoru z resnično osebo

 • vprašanja naj bodo kratka, a vendar dovolj natančna. Primeri vprašanj:
  • »Kaj je informativni izračun?«
  • »Komu bo poslan informativni izračun?«
  • »Katere podatke vsebuje informativni izračun?«
  • »Kdaj bom prejel informativni izračun?«a) vsa splošna vprašanja kot npr. » Kdo je zavezanec za dohodnino?«,

b) kdo in kdaj bo prejel informativni izračun kot npr. »Imam KD in pokojnino, bom prejela informativni izračun?«,

d) kdo je lahko vzdrževani družinski član kot npr. »Ali lahko uveljavljam olajšavo za vnukinjo, za katero skrbim?«,

e) kako dopolniti oziroma popraviti podatke v informativnem izračunu kot npr. »V prejetem informativnem izračunu niso napisani vsi dohodki, kako jih lahko dopišem?« ali »V informativnem izračunu je otrok naveden pod napačno oznako. Kako naj to popravim?«

f) sankcioniranje kot npr.: »Kaj se zgodi, če ne sporočim pravilnih podatkov?«


ter splošna vprašanja kot npr.:


a) »Kateri dan je danes?«


b) »Katera je tvoja najljubša spletna stran?«


 

Pomagala vam bom poiskati vse objavljene informacije na davčnih spletnih straneh ter pojasnila in obrazce za vse davke.


Kako zastaviti vprašanja za prikaz objavljenih pojasnil ali obrazcev:

 • Kje dobim obrazec DDV-O (DDPO, KIDO4, REK1a, RPO, ...)?
 • Akontacija KD.
  • Sem čebelar, kako prijavim KD?
 • Kakšna je davčna osnova dohodnine od dobička iz kapitala?
 • Kaj se ne šteje v dohodek iz oddaje premoženja v najem?
 • Dohodki iz zaposlitve za FO (PO, SP).
 • Prodal sem hišo, koliko davka moram prijaviti?
 • Dividende.
 • Obresti.
 • Kdo mora prijaviti barko?
 • Kraj obdavčitve DDV za storitve.
 • Konvencije in obresti (dividende, pokojnine).
 • Mednarodne pogodbe.
 • Kaj je davčni register?
  • Izgubil sem DŠ.
 • DDPO
  • DDPO in davčna izguba.
 • Sem s.p., koliko moram plačati NUSZ?
 • Kakšne so koncesijske dajatve za študentki servis?
 • Dohodek iz dejavnosti.
 • Kje dobim obrazec za davek na izplačane plače?
 • Prispevki za socialno varnost.
 • Davek od nepremičnin za fizične osebe.
 • Kje dobim obrazec za davek od dediščine in daril?
 • Obrazec za davek od premoženja.
 • Požarna taksa.
 • Obrazec za davek od iger na srečo.
 • DMV
  • Kupil sem nov avto v Avstriji, kje plačam davek?
  • Nakup vozila in davek.


Na vprašanja znam odgovoriti tudi v primeru uporabe ključnih besed, kratic davčnih obrazcev ter sopomenk posameznih davčnih izrazov.


Vsa zastavljena vprašanja in podane odgovore redno spremljamo. Na osnovi analiz podanih odgovorov izboljšujemo kvaliteto uspešnosti delovanja ter razumljivost podanih informacij. Z vašo pomočjo sem tudi vam v pomoč.