PREVOZNA SREDSTVA


Spoštovani,

1. avgusta 2014 je bila ustanovljena Finančna uprava RS, v katero sta se združili Carinska uprava RS in Davčna uprava RS.

 

Iskana vsebina je po novem objavlja na spletni strani Finančne uprave RS:
http://www.fu.gov.si/javne_objave/javne_drazbe/