JAVNA PRODAJA ZARUBLJENIH PREMIČNIN

 

Spoštovani,

1. avgusta 2014 je bila ustanovljena Finančna uprava RS, v katero sta se združili Carinska uprava RS in Davčna uprava RS.

 

Od 17. 10. 2014 se javna prodaja zarubljenih premičnin po novem objavlja na spletni strani Finančne uprave RS: http://www.fu.gov.si/zadnje_objave/javne_objave/javne_drazbe/Zarubljene premičnine se v skladu z Zakonom o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4, 32/12, 94/12, 101/13-ZDavNepr, 111/13) praviloma prodajo na javni dražbi, lahko pa se prodajo tudi neposredno po dolžniku, z zbiranjem ponudb, z neposredno pogodbo ali s komisijsko prodajo.


Splošni pogoji:

Javna prodaja zarubljenih premičnin:

Objave o prodaji zarubljenega premičnega premoženja so informativne in se lahko spremenijo brez obvestila. Pridružujemo si pravico do sprememb in popravkov.