JAVNA PRODAJA ZARUBLJENIH PREMIČNIN


Zarubljene premičnine se v skladu z Zakonom o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4, 32/12, 94/12, 101/13-ZDavNepr, 111/13) praviloma prodajo na javni dražbi, lahko pa se prodajo tudi neposredno po dolžniku, z zbiranjem ponudb, z neposredno pogodbo ali s komisijsko prodajo.


Splošni pogoji:

Javna prodaja zarubljenih premičnin:

Objave o prodaji zarubljenega premičnega premoženja so informativne in se lahko spremenijo brez obvestila. Pridružujemo si pravico do sprememb in popravkov.