PLAČEVANJE PRISPEVKOV


Spoštovani,

1. avgusta 2014 je bila ustanovljena Finančna uprava RS,  v katero sta se združili Carinska uprava RS in Davčna uprava RS.

 

Iskana vsebina je po novem objavljena na spletni strani Finančne uprave RS: http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_za_socialno_varnost/osnove_za_placilo_ter_zneski_prispevkov_za_socialno_varnost/