POSEBNI DAVČNI URAD

p.p. 2588
1001 Ljubljana

 

Gospodinjska ulica 8, Ljubljana 

 

Tel: (01) 583-02-00
Faks: (01) 505-51-25, 505-51-28
E-pošta: gp.durs-pdu(at)gov.si

 

Direktorica: Ada Klemenak


Posebni davčni urad opravlja naloge davčnega urada na celotnem območju Republike Slovenije

Uradne ure
ponedeljek od 8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 15.00 ure
torek od 8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 15.00 ure
sreda od 8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 18.00 ure
petek od 8.00 - 13.00 ure

Poslovni čas in uradne ure po telefonu
ponedeljek, torek, četrtek od 8.00 - 15.00 ure
sreda od 8.00 - 18.00 ure
petek od 8.00 - 13.00 ure

Informacije po telefonu dobijo zavezanci na tel. št.: (01) 583-02-65. Pisna vprašanja naslovijo zavezanci na poštni ali elektronski naslov davčnega urada: gp.durs-pdu(at)gov.si.


Glede nadzora nad prirejanjem iger na srečo:

- gp.pdu.igrenasreco(at)gov.si  -  (za pošiljanje poročil, obvestil idr.)
- gp.pdu.igrenasreco-samoprepovedi(at)gov.si - (za pošiljanje izjav o samoprepovedi)

 

Glavna pisarna sprejema pisne vloge (zahteve, obrazce - napovedi in obračune, predloge, prijave, prošnje, pritožbe, ugovore in druga dejanja):
ponedeljek, torek, četrtek od 8.00 - 15.00 ure
sreda od 8.00 - 18.00 ure
petek od 8.00 - 13.00 ure