DAVČNI URAD LJUBLJANA

p.p. 107
1001 Ljubljana

 

Davčna ulica 1, Ljubljana

 

Tel: (01) 369-30-00,
Faks: (01) 369-30-10
E-pošta: gp.durs-lj(at)gov.si

 

Direktor: mag. Zlatko Alibegović

 

Davčni urad Ljubljana obsega območja upravnih enot Cerknica, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Litija, Ljubljana, Logatec in Vrhnika

Organizacijska enota

Telefonska številka

KONTROLA PRAVNIH OSEB
(pritisnite zaporedno številko 2 na odzivniku in nato:

  • za DDV pritisnite 1
  • za ostale davke vtipkajte svojo DŠ in pritisnite #)

(01) 369 30 00

KONTROLA SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN DRUGIH FIZIČNIH OSEB, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST
(pritisnite zaporedno številko 2 na odzivniku in nato: 

  • za DDV pritisnite 1
  • za ostale davke vtipkajte svojo DŠ in pritisnite #)

(01) 369 30 00

ODMERA ZA FIZIČNE OSEBE

(01) 369 30 00

ODDELEK INŠPEKCIJE

(01) 369 33 90

IZTERJAVA PRAVNIH OSEB

(pritisnite zaporedno številko 4 na odzivniku in nato pritisnite 1 in vtipkajte svojo DŠ ter pritisnite #)

(01) 369 30 00

IZTERJAVA SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN DRUGIH FIZIČNIH OSEB, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST

(pritisnite zaporedno številko 4 na odzivniku in nato pritisnite 2 in vtipkajte svojo DŠ ter pritisnite #)

(01) 369 30 00

IZTERJAVA FIZIČNIH OSEB

(pritisnite zaporedno številko 4 na odzivniku in nato pritisnite 2 in vtipkajte svojo DŠ ter pritisnite #)

(01) 369 30 00

ODDELEK ZA REGISTER

(01) 369 32 00

INFORMACIJE O IZPOLNJEVANJU DAVČNIH OBVEZNOSTI

(01) 369 30 00


Uradne ure

ponedeljek od 8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 15.00 ure
torek od 8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 15.00 ure
sreda od 8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 18.00 ure
petek od 8.00 - 13.00 ure


Poslovni čas in uradne ure po telefonu
ponedeljek, torek, četrtek od 8.00 - 15.00 ure
sreda od 8.00 - 18.00 ure
petek od 8.00 - 13.00 ure


Informacije po telefonu dobijo zavezanci na tel. št.: (01) 369-30-00. Na to številko pokličejo tudi v primeru, da kontrolorja ne dosežejo preko njegove direktne telefonske številke. Pisna vprašanja naslovijo zavezanci na poštni ali elektronski naslov davčnega urada: gp.durs-lj(at)gov.si.

 

Glavna pisarna sprejema pisne vloge (zahteve, obrazce - napovedi in obračune, predloge, prijave, prošnje, pritožbe, ugovore in druga dejanja):
ponedeljek, torek, četrtek od 8.00 - 15.00 ure
sreda od 8.00 - 18.00 ure
petek od 8.00 - 13.00 ure

Pisarna Cerknica 
Cesta 4. maja 24 
1380 Cerknica

 

 

Tel: (01) 369-30-00
Uradne ure
ponedeljek od 8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 15.00 ure
sreda         od 8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 17.00 ure

Pisarna Domžale 
Ljubljanska cesta 72
1230 Domžale

 

 

Tel: (01) 369-30-00Uradne ure
ponedeljek od 8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 15.00 ure
sreda         od 8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 17.00 ure

Pisarna Grosuplje 
Kolodvorska 4 
1290 Grosuplje

 

 

Tel: (01) 369-30-00
Uradne ure
ponedeljek od 8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 15.00 ure
sreda         od 8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 17.00 ure

Pisarna Kamnik 
Glavni trg 24
1240 Kamnik

 

Tel: (01) 369-30-00Uradne ure
ponedeljek od 8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 15.00 ure
sreda         od 8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 17.00 ure

Pisarna Litija 
Ulica Mire Pregljeve 4
1270 Litija

 

Tel: (01) 369-30-00Uradne ure
ponedeljek od 8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 15.00 ure
sreda         od 8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 17.00 ure

Pisarna Logatec 
Tržaška 50a
1370 Logatec

 

Tel: (01) 369-30-00
Uradne ure
ponedeljek od 8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 15.00 ure
sreda         od 8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 17.00 ure

Pisarna Vrhnika 
Cankarjev trg 4
1360 Vrhnika

 

Tel: (01) 369-30-00Uradne ure
ponedeljek od 8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 15.00 ure
sreda         od 8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 17.00 ure