DAVČNI URADI IN URADNE URE

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA FINANCE

DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

 p.p. 631                    

                         Ident. št. za DDV: SI 70310815 

 1001 Ljubljana

                         Matična številka: 5918090

 Šmartinska cesta 55

                         Transakcijski račun št.: Izvrševanje proračuna RS,

 Ljubljana

                         št. SI56 0110 0630 0109 972

 

                         Standardna klasifikacija dejavnosti: 84.110

 

                         Splošna dejavnost javne uprave 

 

namestnik generalnega direktorja: mag. Tomaž Perše

            

             

 

 

 

 Generalni davčni urad

 

 

 

 Posebni davčni urad

 

 Davčni urad Ljubljana

 

 Davčni urad Brežice

 

 Davčni urad Maribor

 

 Davčni urad Celje

 

 Davčni urad Murska Sobota

 

 Davčni urad Dravograd

 

 Davčni urad Nova Gorica

 

 

 Davčni urad Hrastnik

 

 Davčni urad Novo mesto

 

 

 Davčni urad Kočevje

 

 Davčni urad Postojna

 

 Davčni urad Koper

 

 Davčni urad Ptuj

 

 Davčni urad Kranj

 

 Davčni urad Velenje