O DAVČNI UPRAVI

 

Ministrstvo za finance

Davčna uprava Republike Slovenije

 p.p. 631                    

                         Ident. št. za DDV: SI 70310815 

 1001 Ljubljana

                         Matična številka: 5918090

 Šmartinska cesta 55

                         Transakcijski račun št.: Izvrševanje proračuna RS,

 Ljubljana

                         št. IBAN SI56 0110 0630 0109 972 (ni za plačilo davkov in prispevkov)

 

                         Standardna klasifikacija dejavnosti: 84.110

 

                         Splošna dejavnost javne uprave 

                         BIC/SWIFT koda: Banka Slovenije BSLJ SI 2X

 

namestnik generalnega direktorja: mag. Tomaž Perše

Davčni zavezanci dobijo informacije na pristojnem davčnem uradu v času uradnih ur:

ponedeljek  od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
torek          od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
sreda          od 8. do 12. ure in od 13. do 18. ure
petek          od 8. do 13. ure

 

oziroma v davčni pisarni v času uradnih ur:
ponedeljek  od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure

sreda          od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure

 

 

Zavezanci naj se za informacije obrnejo na pristojni davčni urad, kjer so vpisani v davčni register. Tudi pisna vprašanja naslovijo zavezanci na poštni ali elektronski naslov pristojnega davčnega urada.

 

Davčni urad Brežice, tel.: (07) 462-0100, faks: (07) 496-1627  

Davčni urad Celje, tel.: (03) 422-3300, faks: (03) 422-3890  

Davčni urad Dravograd, tel.: (02) 872-3000, faks: (02) 872-3010  

Davčni urad Hrastnik, tel.: (03) 564-2220, faks: (03) 564-2226  

Davčni urad Kočevje, tel.: (01) 893-9110, faks: (01) 893-9142  

Davčni urad Koper, tel.: (05) 610-8000, faks: (05) 610-8099  

Davčni urad Kranj, tel.: (04) 2027-300, faks: (04) 237-1121  

Davčni urad Ljubljana, tel.: (01) 369-3000, faks: (01) 369-3021  

Davčni urad Maribor, tel.: (02) 235-6500, faks: (02) 235-6505  

Davčni urad Murska Sobota, tel.: (02) 530-3100, faks: (02) 530-3187  

Davčni urad Nova Gorica, tel.: (05) 336-5600, faks: (05) 336-5584  

Davčni urad Novo mesto, tel.: (07) 371-9600, faks: (07) 371-9602  

Davčni urad Postojna, tel.: (01) 369-3700, faks (01) 369-3780  

Davčni urad Ptuj, tel.: (02) 748-2323, faks: (02) 748-2366  

Davčni urad Velenje, tel.: (01) 369-3800, faks: (01) 369-3855  

Generalni davčni urad, tel.: (01) 478-2700, faks: (01) 478-2743
Posebni davčni urad, tel.: (01) 583-0200, faks: (01) 505-5128