PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST - ZA FIZIČNE OSEBE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST

  


Davčna uprava Republike Slovenije daje napotke davčnim delavcem za lažje razumevanje davčnih predpisov in enako obravnavo davčnih zavezancev v obliki pojasnil. Z namenom čim boljšega informiranja dajemo pojasnila, kot odgovore na vprašanja, na razpolago tudi davčnim zavezancem, strokovni in širši javnosti. Pojasnila nimajo statusa predpisa, so le pripomoček napotilne narave, ki kažejo strokovno razumevanje in stališče davčne uprave o določeni davčni problematiki.

Splošna pojasnila:


Pojasnila in odgovori na najpogostejša vprašanja: