POMEMBNI DATUMI - ZA FIZIČNE OSEBE

Davek

Ime vloge 

15.1. 

31.1.

5.2.

28.2. 

31.3.

30.6.

31.7.

31.12.

Dohodnina

Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine

  

   

X

  

 

 

 

 

Dohodnina

Vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost

  

  

  

 

 

 

 

Dohodnina 

Napoved za odmero dohodnine

 

 

 

 

 

 

X

 

Dohodnina

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine)

 

 

 

 

 

 

 

X

Dohodnina

Obvestilo o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah

 

 

 

 

 

 

 

X

Dohodnina

Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU

 

 

 

X

 

 

 

 

Dohodnina

Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

X

 

 

 

 

 

 

 

Dohodnina

Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Dohodnina

Vloga za določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč

 

 

 

 

 

  X

 

 

Dohodnina

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov

 

 

 

X

 

 

 

 

Dohodnina

Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku

 

 

 

X

 

 

 

Davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

  

  

 

X

 

 

 

 

Dodatni davek od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov

Napoved za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov

 

 

  

  

X

 

 

 

DDV 

Obračun pavšalnega nadomestila DDV (Obrazec DDV-OPN)

 

X