JUBILEJNA NAGRADA


Pojasnilo DURS, št. 4210-4/2007, 25. 1. 2007


Zavezanec sprašuje, ali so v drugem odstavku 9. člena Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06)*, mišljena izplačila v enem letu ali kadar koli. Odgovarjamo:


V skladu z omenjeno določbo je jubilejno nagrado za isti jubilej mogoče neobdavčeno izplačati le enkrat. Če je bila torej delavcu pri istem delodajalcu že izplačana jubilejna nagrada, bo morebitno poznejše izplačilo nagrade pri tem delodajalcu za isti jubilej – po drugem merilu obdavčeno v celoti. Pri tem časovno obdobje med izplačiloma ni pomembno, delodajalec delavcu neobdavčeno ne more izplačati npr. jubilejne nagrade za 10 let skupne delovne dobe in še jubilejne nagrade za 10 let pri istem delodajalcu, tudi če bi bili izplačani v dveh koledarskih letih.

 

 

 

* Če je bila delojemalcu izplačana jubilejna nagrada za skupno delovno dobo, se pri istem delodajalcu kasneje izplačane jubilejne nagrade za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu vštevajo v davčno osnovo. Če je bila delojemalcu izplačana jubilejna nagrada za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, se pri istem delodajalcu kasneje izplačane jubilejne nagrade za skupno delovno dobo vštevajo v davčno osnovo.