DAVČNI BILTENSpoštovani
,

 

Davčni bilten je uradno glasilo Davčne uprave Republike Slovenije, v katerem objavljamo pojasnila s področja davčne zakonodaje in drugih predpisov, vas obveščamo o delu in načinu dela davčne uprave oziroma davčnih organov, o nepravilnostih, ki jih odkrivamo pri inšpiciranju, predstavljamo posamezne vrste davkov, napovedujemo izobraževanja zavezancev in skušamo predstaviti druge zanimive davčne teme.

 

Davčni bilten je namenjen davčnim zavezancem, strokovni in širši javnosti, skratka vsem, ki se zavedajo, da je prava informacija osnova dobrega razumevanja.Obvestilo


Davčne zavezance obveščamo, da se z dnem 15. 1. 2008 preneha izdajati Davčni bilten, uradno glasilo Davčne uprave Republike Slovenije.


Davčne zavezance obveščamo, da je od maja 2006 (Davčni bilten št. 5, letnik 7, maj 2006) dalje Davčni bilten dostopen le v elektronski obliki na spletnih straneh Davčne uprave Republike Slovenije.

  • letnik 8 leto 2007

  • letnik 7 leto 2006

  • letnik 6 leto 2005

  • letnik 5 leto 2004

  • letnik 4 leto 2003

  • letnik 2 leto 2001

  • letnik 1 leto 2000