MINIMALNA IN ZAJAMČENA PLAČA  Znesek minimalne plače (Uradni list RS, št. 7/14) znaša od 1. januarja 2014 dalje 789,15 eurov.      

 

 

Z Zakonom o določitvi minimalne plače (Uradni list RS, št. 114/06) je določeno, da znaša znesek minimalne plače za opravljeno delo za čas od 1. avgusta 2006 do 31. julija 2007 521,83 EUR.
Znesek zajamčene plače pa od 1. avgusta 2006 dalje znaša 237,73 EUR. 
Znesek minimalne plače (Uradni list RS, št. 69/07) znaša od 1. avgusta 2007 538,53 EUR.
Znesek minimalne plače (Uradni list RS, št. 36/08) znaša od 1. marca 2008 dalje 566,53 EUR.

Znesek minimalne plače (Uradni list RS, št. 76/08) znaša od 1. avgusta 2008 dalje 589,19 EUR.
Znesek minimalne plače (Uradni list RS, št. 61/09) znaša od 1. avgusta 2009 dalje 597,43 EUR.
Z zakonom o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10) je določeno, da znaša znesek minimalne plače za delo opravljeno od 1. marca 2010 734,15 eurov. 
Znesek minimalne plače (Uradni list RS, št. 3/11) znaša od 1. januarja 2011 dalje 748,10 eurov. 

Znesek minimalne plače (Uradni list RS, št. 5/12) znaša od 1. januarja 2012 dalje 763,06 eurov. 
Znesek minimalne plače (Uradni list RS, št. 8/13) znaša od 1. januarja 2013 dalje 783,66 eurov.  

Minimalna plača po mesecih