DOHODNINA 2011

 

ODPIS, ODLOG ALI OBROČNO PLAČILO DAVKA

 

Pojasnila: