NAJNIŽJA IN NAJVIŠJA POKOJNINSKA OSNOVA


V Uradnem listu RS, št. 94/10 je bil objavljen Sklep o najnižji pokojninski osnovi, po katerem po uskladitvi v novembru znaša najnižja pokojninska osnova od 1. januarja 2010 dalje 545,70 EUR.

V Uradnem listu RS, št. 94/10 je bil objavljen Sklep o najvišji pokojninski osnovi, po katerem znaša najvišja pokojninska osnova od 1. januarja 2010 dalje 2.182,80 EUR.


V Uradnem listu RS, št. 13/10 je bil objavljen Sklep o najnižji pokojninski osnovi, po katerem po uskladitvi v februarju znaša najnižja pokojninska osnova od 1. januarja 2010 dalje 544,61 eurov.

V Uradnem listu RS, št. 13/10 je bil objavljen Sklep o najvišji pokojninski osnovi, po katerem znaša najvišja pokojninska osnova od 1. januarja 2010 2.178,44 eurov. 

V Uradnem listu RS, št. 111/08 je bil objavljen Sklep o najnižji pokojninski osnovi, po katerem po uskladitvi v novembru znaša najnižja pokojninska osnova od 1. januarja 2008 dalje 517,40 EUR.

V Uradnem listu RS, št. 111/08 je bil objavljen Sklep o najvišji pokojninski osnovi, po katerem znaša najvišja pokojninska osnova od 1. januarja 2008 dalje 2.069,60 EUR.

V Uradnem listu RS, št. 21/08 je bil objavljen Sklep o najnižji pokojninski osnovi, po katerem znaša najnižja pokojninska osnova od 1. januarja 2008 dalje 494,65 eurov.
 
V Uradnem listu RS, št. 21/08 je bil objavljen Sklep o najvišji pokojninski osnovi, po katerem znaša najvišja pokojninska osnova od 1. januarja 2008 dalje 1.978,60 eurov.

V Uradnem listu RS, št. 108/07 je bil objavljen Sklep o najnižji pokojninski osnovi, po katerem znaša najnižja pokojninska osnova od 1. januarja 2007 dalje 476,54 EUR.


V Uradnem listu RS, št. 108/07 je bil objavljen Sklep o najvišji pokojninski osnovi, po katerem znaša najvišja pokojninska osnova od 1. januarja 2007 dalje 1.906,16 EUR.

V Uradnem listu RS, št. 20/06 je bil objavljen Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic, po katerem znaša najnižja pokojninska osnova od 1. januarja 2006 dalje 106.794,35 SIT. Bruto znesek najnižje pokojninske osnove znaša 169.784,00 SIT (preračunano s količnikom 1,58982).

Najnižja bruto pokojninska osnova po mesecih

 

Prav tako je bil v Uradnem listu RS, št. 20/06 objavljen Sklep o najvišji pokojninski osnovi, po katerem znaša najvišja pokojninska osnova od 1. januarja 2006 dalje 427.177,40 SIT. Bruto znesek najvišje pokojninske osnove znaša 679.135,00 SIT (preračunano s količnikom 1,58982).

Najvišja bruto pokojninska osnova po mesecih