NOVICA

22. 1. 2013

Opominjanje davčnih dolžnikov

 

Spoštovani,
v zadnjem času prejemamo pogosta vprašanja glede davčnega opominjanja, zato v nadaljevanju v zvezi s tem podajamo kratko pojasnilo.

 

Opomin predstavlja način informiranja davčnih zavezancev o stanju neplačanih obveznosti v evidencah davčnega organa. Namen opomina je, da se davčnega zavezanca jasno seznani z višino zapadlih, neplačanih obveznosti in posledicami neplačila. Prav tako je davčnemu zavezancu dana možnost, da preveri ujemanje stanja dolga iz uradne evidence davčnega organa, s stanjem dolga, kot je znano davčnemu zavezancu.

 

Obveznosti po opominu je treba poravnati takoj in v celoti, saj je rok za njihovo plačilo že potekel. To pomeni, da je potrebno, poleg obveznosti navedenih na opominu, obračunati in poravnati še dodatne zamudne obresti, ki so nastale od dneva izdaje opomina do dneva plačila. Če zavezanec po izdanem opominu ne poravna vseh obveznosti in pripadajočih zamudnih obresti do dneva plačila,  se za neporavnane obveznosti opomin ponovno ne izda, temveč se takoj začne postopek davčne  izvršbe.