NOVICA

2. 8. 2011

Prijava kršitve dolžnosti prve prijave denarne obveznosti v večstranski pobot po določbah Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih


Davčna uprava je v sistemu eDavki pripravila spletno aplikacijo NF-Upnik, ki omogoča prijavo neplačanih denarnih obveznosti, za katere upniki ugotovijo, da jih njihovi dolžniki niso prijavili v prvi krog obveznega večstranskega pobota. Davčni organ bo to informacijo obravnaval kot eden izmed nadzornih organov po Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih.


Pred prijavo neplačanih denarnih obveznosti v aplikacijo, je zato potrebno, da upniki preverijo, če je dolžnik denarno obveznost prijavil v prvi krog obveznega večstranskega pobota, kar lahko storijo na spletnih straneh AJPES-a:

http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Vpogled.

.