NOVICA

20. 4. 2007

Anonimna telefonska številka 080 30 60

 

DURS poziva posojilojemalce, da posredujejo čim bolj natančne podatke v zvezi s pogodbami z oderuškimi obrestmi – konkretni podatki in dokumenti bodo davčni upravi seveda v veliko pomoč. 

Davčna uprava RS je z današnjim dnem vzpostavila 24-urno brezplačno telefonsko linijo 080 30 60, s pomočjo katere lahko posamezni davčni zavezanci povsem anonimno in zaupno davčni upravi posredujejo kakršne koli informacije v zvezi z davčnimi nepravilnostmi. Davčna uprava bo vse prijavljene nepravilnosti podrobno analizirala in ukrepala v skladu s svojimi pristojnostmi. V nadaljevanju predstavljamo osnovne značilnosti konkretnega področja, ki ga davčna uprava podrobno analizira že daljše obdobje, glede na ugotovitve in dostopnost dokumentov pa smo se odločili, da javno pozovemo posojilojemalce, da davčni upravi posredujejo podrobne informacije v zvezi z oderuškimi obrestmi.

Davčna uprava je v preteklem obdobju obravnavala konkretne primere posojilnih pogodb med fizičnimi osebami, za katere utemeljeno sumi, da gre za primere oderuških obresti in davčnih nepravilnosti. Davčno upravo zavezuje davčna tajnost, kljub temu pa predstavljamo konkretne primer in pozivamo vse, ki so v opisanem nezavidljivem položaju, da podrobnosti čim prej sporočijo davčni upravi.

Kot rečeno, gre za posojilne pogodbe, ki jih sicer sklepajo fizične osebe, posredovanje pa poteka s pomočjo različnih podjetij, ki svoje storitve tudi oglašujejo. Podjetja se običajno pojavljajo samo v vlogi posrednika – za posredovanje posojil zaračunajo provizijo. Večina pogodb se sklepa v obliki notarskega zapisa, vendar pogodbe ne izkazujejo dejanske vrednosti prejetega posojila pač pa samo znesek dolga s pripadajočimi letnimi obrestmi. Posojilo posojilojemalec prejme v gotovini, v vseh primerih pa se posojila zavaruje s hipoteko na nepremičninah, z dovolitvijo vpisa v zemljiško knjigo. Ker v DURS ocenjujemo, da gre za oderuške obresti in morebitno zavajanje posojilojemalcev naprošamo vse, da ustrezne podatke posredujejo davčni upravi, ki bo vsekakor ustrezno ukrepala. Seveda pa opozarjamo vse posojilojemalce, da podrobno preverijo pogoje pod katerimi prejemajo posojila, saj imajo take pogodbe lahko izrazito neprijetne posledice (uveljavljanje hipotek na nepremičnine).

Anonimno telefonsko številko poznajo tudi drugi organi, obenem pa je običajna praksa tudi v drugih davčnih upravah po svetu. Davčna uprava si želi, da bi ob klicu na anonimno številko sprejeli čim več konkretnih podatkov, saj nam samo to omogoča analiziranje in ukrepanje. Če torej posameznik naleti na konkreten primer kršitve, na primer davčne utaje, lahko poda anonimno prijavo po telefonu na številko 080 30 60, ki je preko avtomatskega telefonskega odzivnika odprta 24 ur na dan. Pri prijavi je treba sporočiti identifikacijske podatke o morebitnem kršitelju, medtem ko prijavitelj ostane anonimen. Priporočamo, da se ob obstoju kakršnekoli dokumentacije, ki kršitev dokazuje, ta ob prijavi posreduje davčnemu organu, ki bo tako lahko uspešneje dokazal prijavljene kršitve ali vsaj sporočijo telefonsko številko, s pomočjo katere bo davčna uprava lahko vzpostavila neposreden stik. 

Pri anonimnih prijavah gre torej za dodatno možnost, saj se v primerih davčnih nepravilnosti posamezniki še vedno lahko neposredno obrnejo na uslužbence izpostav, davčnih uradov ali generalnega davčnega urada. Davčni organi bodo tudi v prihodnje absolutno upoštevali zahtevo po anonimnosti.


Služba za odnose z javnostmi,
Davčna uprava RS